หน้าแรก แผ่นสอน SolidWorks แผนผังการเรียน แนวคิดการทำแผ่นสอน วิธีการสั่งซื้อ เกี่ยวกับผู้สอน  
 

 

แผ่นสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks
 

          แผ่นสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในแต่ละชุดที่ได้จัดทำขึ้นนี้ จะมีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนจะเน้นการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนจากประสปการณ์การใช้งานของผู้สอนเอง จะไม่มีการสอนแบบอ่านตามสคริป และเมื่อเกิด Error ในขณะที่กำลังใช้งานก็จะไม่ปิดบัง เพื่อให้ผู้เรียนได้ดูวิธีการแก้ไขไปด้วย สามารถเลือกดูรายละเอียดของแผ่นสอนในแต่ละชุดตามรายการด้านล่างนะคับ
          นอกจากนั้นภายในแผ่นสอนทุกแผ่นยังมีวิดีโอตัวอย่างการนำโปรแกรม SolidWorks ไปใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน SolidWorks Support Engineers จาก บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (www.applicadthai.com) ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม SolidWorks ในประเทศไทย
          สำหรับคนที่เข้ามาดูแล้ว ไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนรู้จากแผ่นไหนก่อนดี ให้ลองไปดูแผนผังการเรียนก่อน
โดย
คลิกที่นี่ ได้เลยคับ

 
-----------------------------------------------------------
 
 
NEW 2016!!! SolidWorks File Management Training ราคา 499 บาท
         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่องการจัดการไฟล์ (Solidworks File Management) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ลักษณะโครงสร้างของไฟล์ กระบวนการและวิธีการทำงานของโปรแกรม รวมไปถึงวิธีและรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ ซึ่งไฟล์งาน Solidworks มีความเกี่ยวเนื่องกันหลาย ๆ ส่วน ไปจนกระทั่งการใช้ไฟล์งานร่วมกัน ซึ่งเราจะต้องมีระบบและวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
NEW 2016!!! SolidWorks Advanced Surface Training ราคา 499 บาท
         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks ในการสร้างชิ้นงาน 3D ที่มีความซับซ้อน โดยใช้คำสั่งในกลุ่มของงาน Surface เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบให้สูงขึ้น
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2016 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
SolidWorks Drawing Training ราคา 299 บาท
         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks ในการสร้างแบบงาน 2D (Drawing) ทั้งนี้เพื่อสื่อสารกับหน่วยการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ฝ่ายผลิตเพื่อทำการผลิตสินค้าต่อไป ดังนั้นการสร้างแบบงาน 2D จะต้องมีความถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานการเขียนแบบ โดยเนื้อหาจะรวมวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ไว้ รวมถึงเทคนิคต่างในการสร้างแบบงาน 2D ไว้อย่างครบถ้วน
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
SolidWorks Advanced Part Training ราคา 299 บาท
         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่อง “การออกแบบสร้างชิ้นงานขั้นสูง” (Advanced Part Modeling) โดยจะรวมเทคนิคและวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนชิ้นงานที่มีรูปทรงยากๆ ประกอบกับการอธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด อีกทั้งผู้เรียนสามารถทำตามไปพร้อมกับวิดีโอสอนได้เลย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนการใช้งานคำสั่งต่างๆของแต่ละบทอีกด้วย
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
SolidWorks Weldment Training ราคา 299 บาท
         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks เรื่องการออกแบบด้านงานโครงสร้าง (Weldment) โดยจะรวมวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆในการสร้างชิ้นงาน บ่อยครั้งที่งานออกแบบของเราจะมีหน้าตัดของเหล็ก หน้าตัดอะลูมิเนียม เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น แท่นเครื่องจักร , Support ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง Solidworks Weldment สามารถช่วยงานได้ด้วยความสามารถหลาย ๆ อย่าง เช่น การกำหนดลักษณะการต่อชน การจัดกลุ่มของหน้าตัดแต่ละชนิด คำนวณความยาวของชิ้นงานแต่ละชิ้น กำหนดแนวเชื่อม คำนวณความยาวของแนวเชื่อม เป็นต้น ทำให้เราสามารถออกแบบงานโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
SolidWorks SheetMetal Training ราคา 299 บาท
         แผ่นสอนชุดนี้มีเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรม Solidworks ในการสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นบาง (Sheet metal) โดยจะรวมวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ รวมถึงเทคนิคต่างในการสร้างชิ้นงาน ซึ่งถ้าเราพูดถึงการทำงานกับโลหะแผ่นบางครั้งก่อน ๆ ก็คงนึกถึงการฉายเส้นเพื่อหาขนาดความคลี่ออกมา หรืออาจจะต้องกดเครื่องคิดเลขให้วุ่นวาย ทำให้การทำงานค่อนข้างยุ่งยากและอาจมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ซึ่ง Solidworks ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงไปได้ สามารถออกแบบในรูปแบบ 3 มิติได้เลย สามารถกำหนดความยาวยืดที่ขอบพับด้วยค่าต่าง ๆ เช่น K-Factor , Bend Allowance, Bend Allowance เป็นต้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการออกแบบงานโลหะแผ่นบางสูงมากขึ้นด้วย
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อาชิระวิชญ์ สุมาลุย์  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
SolidWorks Simulation Training ราคา 499 บาท
         ในแผ่นสอนชุดนี้จะแนะนำการใช้งานฟังชั่น SolidWorks Simulation โมดูล Linear Static ซึ่งเป็นโมดูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แข็งแรงของชิ้นงาน เนื่องจากงานวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานนั้นสามารถแบ่งออกได้อีกหลากหลายแบบ เช่น การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์หาอายุการใช้งาน การวิเคราะห์กาถ่ายเทความร้อน เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวทั้งหมดล้วนต้องใช้พื้นฐานจากการวิเคราะห์ Linear Static  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาแผ่นสอนนี้แล้ว ก็สามารถทำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป
          เนื้อหาในแผ่นสอนจะอธิบายตั้งแต่ทฤษฎีของการวิเคราะห์ความแข็งแรง หน้าต่างการใช้งาน SolidWorks Simulation และวิธีการใช้งานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง โดยมีการอธิบายขั้นตอนการใช้งานและเหตุผลที่ต้องใช้คำสั่งนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดและทำตามได้
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
SolidWorks Simulation Professional Training ราคา 499 บาท
         โปรแกรม SolidWorks Simulation Professional เป็น Package ต่อยอดมาจากโมดูลพื้นฐานที่เป็น Simulaiton Linear Static โดยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ความเสียหายที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ วิเคราะห์หาอายุการใช้งาน (Fatigue Analysis), วิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติของชิ้นงาน(Frequency Analysis), วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน(Thermal Analysis), วิเคราะห์การโก่งเดาะ(Buckling Analysis)และวิเคราะห์การตกกระแทก(Drop Test) ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้ครอบคลุมทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา
          เนื้อหาในแผ่นสอนจะอธิบายถึงความสามารถของแต่ละฟังชั่นการวิเคราะห์ และแบ่งบทเรียนตามลักษณะงานต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในส่วนที่สนใจได้

         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
NEW 2016!!! SolidWorks Simulation Nonlinear Training ราคา 499 บาท
        โปรแกรม SoldWorks Simulation โมดูล Nonlinear เป็นโมดูลสำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน โดยที่สภาวะหรือพฤติกรรมของชิ้นงานระหว่างที่มีการวิเคราะห์ไม่คงที่ เช่น การกระแทกจะมีแรงกระทำที่ไม่คงที่ การวิเคราะห์สลักสำหรับล็อคชิ้นงานจะมีตำแหน่งที่สลักล็อกสัมผัสกับชิ้นงานไม่คงที่ หรือวัสดุประเภาพลาสติก ยาง หรือโลหะที่เสียรูปถาวรจะมีพฤติกรรมเมื่อโดนแรงกระทำไม่เป็นเชิงเส้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่สามารถคำนวณได้ด้วยโมดูล Linear Static แต่ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Nonlinear
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2016 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
SolidWorks Motion Analysis Training ราคา 499 บาท
         โปรแกรม SolidWorks Motion Analysis เป็นฟังชั่นสำหรับวิเคราะห์ระบบกลไกหรือการเคลื่อนไหวต่างๆในเครื่องจักร เช่น ความเร็วในการเคลื่อนที่ กำลังมอเตอร์ แรงบิด ฯลฯ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นภาพเคลื่อนไหวและกราฟแสดงค่าผลลัพธ์ในช่วงเวลาต่างๆ ขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน
          เนื้อหาในแผ่นสอนจะอธิบายถึงความสามารถของแต่ละฟังชั่นการวิเคราะห์ และแบ่งบทเรียนตามลักษณะงานต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในส่วนที่สนใจได้

         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2015 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
SolidWorks Flow Simulation Training ราคา 299 บาท
         ในแผ่นสอนชุดนี้แนะนำการใช้งานฟังชั่น Flow Simulation ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ ของไหล ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงซึ่งจะเป็นงานวิเคราะห์ตามประเภทงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน การวิเคราะห์ฝุ่นผงที่ลอยปะปนในอากาศ การวิเคราะห์พัดลม เป็นต้น โดยการสอนจะแบ่งออกเป็นบทย่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เลือกเรื่องที่สนใจได้ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องเลือกคำสั่งต่างๆ และบอกเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ในหลักการวิเคราะห์และทำตามวิดีโอสอนได้
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2014 ขึ้นไป
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย พลวัฒน์ ไพรไพศาลกิจ  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
 
SolidWorks Essentials Training ราคา 299 บาท
         ในแผ่นสอนชุดนี้ จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่สามารถใช้งานได้จริงในการทำงาน โดยแบ่งการสอนออกเป็นบทๆ เริ่มจากในส่วนของ Part ซึ่งเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะเป็น 3 มิติเพียงชิ้นเดียว การสร้าง Assembly โดยการนำ Part หลายชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกัน และการสร้าง Drawing ทั้งในส่วนของการทำ Drawing จากไฟล์งาน 3 มิติที่เป็น Part เพื่อนำไปสั่งผลิตชิ้นงานจริง และการทำ Drawing จากไฟล์งาน 3 มิติที่เป็น Assembly เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆของการประกอบชิ้นงาน รวมไปถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่จะมาช่วยให้การออกแบบชิ้นงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2007 ขึ้นไป ประกอบด้วยวิดีโอสอนความยาวมากกว่า 10 ชั่วโมง
:: จัดทำโดย อำนาจ ฤทธิเนียม  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
   
SolidWorks Advanced Assembly Training ราคา 299 บาท
         ในแผ่นสอนชุดนี้แนะนำการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ขั้นสูง โดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากแผ่นสอน SolidWorks Essentials Training โดยเนื้อหาภายในแผ่นนี้จะเน้นไปทางด้านการทำงานกับไฟล์งานที่เป็น Assembly เป็นหลัก รวมไปถึงการทำงานกับไฟล์ Assembly ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีการแนะนำเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
         โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2009 ขึ้นไป ประกอบด้วยวิดีโอสอนความยาวมากกว่า 10 ชั่วโมง
:: จัดทำโดย อำนาจ ฤทธิเนียม  
   
 
-----------------------------------------------------------
 
   
SolidWorks MotionManager Training   ราคา 299 บาท
         SolidWorks MotionManager เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือที่เราเรียกกันว่าแอนนิเมชั่น จากไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติ ทั้งในส่วนของ Part และ Assembly สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวและการแสดงผลของชิ้นงานแต่ละชิ้น ให้เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่ต้องการ และบันทึกลักษณะการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นไฟล์วิดีโอ หรือชุดของรูปภาพการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะสามารถเอาไปนำเสนอให้กับบุคคลอื่นดูได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม SolidWorks ซึ่งตั้งแต่ SolidWorks เวอร์ชั่น 2008 ก็สามารถใช้ชุดคำสั่งนี้ได้ในทุก Package ของตัวโปรแกรม
          โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2008 ขึ้นไป
   
คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อำนาจ ฤทธิเนียม  
   
-----------------------------------------------------------
 
 
SolidWorks PhotoWorks Training   ราคา 299 บาท
         PhotoWorks เป็นชุดคำสั่งที่ Add Ins อยู่ในโปรแกรม SolidWorks Professional และ SolidWorks Premium ใช้สำหรับสร้างภาพเสมือนจริง หรือที่เราเรียกกันว่า Photorealstic Rendering จากไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติของ SolidWorks ทั้งในส่วนของ Part และ Assembly เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเสนอผลงานที่ออกแบบได้ก่อนที่จะนำไปผลิตออกมาเป็นชิ้นงานจริงๆ
           นอกจากนั้น ภายในแผ่นสอนชุดนี้ยังมีสอนการใช้งานโปรแกรม PhotoView360 อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ใช้สำหรับทำงานประเภท Rendering เช่นเดียวกันกับ PhotoWorks แต่จะมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายกว่ามากคับ โดยแผ่นสอนชุดนี้จะเป็น DVD จำนวน 1 แผ่น ซึ่งเนื้อหาภายในแผ่นสอนครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 2008 ขึ้นไป
   
  คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
:: จัดทำโดย อำนาจ ฤทธิเนียม
   
   
-----------------------------------------------------------  
 
 

 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © www.solidworkscd.com  
  By Amnart Ritthiniam